MÖT ANDERS GULLBERG – IDÉGIVARE OCH EN AV PREDICTIVE MOVEMENTS GRUNDARE

Anders Gullberg är sociolog och teknikhistoriker med framtidsinriktning. Han har lång erfarenhet av forskning och opinionsbildning om stadsutveckling, mobilitet, digitalisering och klimatomställning. Han kläckte idén om Predictive Movement för drygt tio år sedan och är en av rörelsens initiativtagare. Vi tog en pratstund tillsammans för att höra mer om Anders tankar kring Predictive Movements potential och framtid.

Vad gör Predictive Movement unikt?

Predictive Movement är en vision och en social rörelse. Predictive Movement kombinerar insikter om transportsektorn som ett sammanhängande, ömsesidigt beroende komplext och adaptivat system, om den fjärde industriella revolutionens (FIR) digitala värld under de stora plattformsbolagen dominans – allt och alla alltid uppkopplade – och om klimatomställningens snabbt stegrade problem. Den finns nog ingen annan stans.

Mycket av klimatomställningen inriktas på effektivisering. Men att sådant leder till mer konsumtion visste man redan på 1860-talet. Under 1900-talet byggdes mycket väg mot köer. Resultatet blev mer trängsel och längre resor. Lösningen var formulerad i 1850-talets Paris – efterfrågestyrda priser på passagerna över Seine för att utjämna efterfrågan. Det som behövs är optimering på systemnivå för alla resor och transporter och med en broms som hindrar en hämningslös expansion. Nu är detta dramatiskt mycket enklare med den digitala plattformsteknik som utvecklats under FIR. Sektorns många beslut och förflyttningar kan samordnas och priset för att använda vägar och spår differentieras (mellan stad och land och för olika fordon), göras dynamiska (beroende på efterfrågan och luftföroreningar) och samordnas med kollektivtrafikens taxor (av resurs- och rättviseskäl) – DDS-priser.


Men detta kan bara bli lyckosamt genom samarbete och säker datadelning mellan många parter, inte genom att någon amerikansk it-jätte tar kontrollen och exploaterar trafik- och persondata. Därför byggs Predictive Movement från grunden på ett sätt som gör oss oberoende av giganterna och med öppen källkod som bjuder in till samarbete. Predictive Movement är konkurrensneutral och icke-vinstdrivande.


Vilken blir den direkta samhällsnyttan om Predictive Movement nyttjas fullt ut?

Med Predictive Movement kan transportsystemets resurser användas så mycket bättre. Vad sägs om ett maskineri (personbilsparken) som används en tjugofjärdedel av tiden med 25-procentig platsbeläggning? Eller godstransporterna som förflyttar stora volymer luft? Det är huvudlöst! Med bättre matchning av utbud och efterfrågan och minskade köer ökar förutsägbarheten i hela systemet vilket ger Trafikverket möjligheter att erbjuda resegarantier för vägtransporter. Vad som blir verklighet beror i hög grad på vilka som är med och vad de erbjuder. Kanske en försäkring mot förseningar vid en särskilt viktig anslutning? och avgörande blir om politiken vågar ersätta elektrifieringens krympande drivmedelsskatter med DDS-avgifter. Då finns chansen att stegvis och ordnat ställa om transportsektorn enligt klimatmålen. Annars ser det mycket dystert ut.


Vilka utmaningar finns för Predictive Movement idag?

Offentlig sektor måste förstå och ta konsekvenserna av den nyckelroll man har som väghållare, förvaltare av spår och ansvarig för den lokala kollektivtrafiken. Man behöver helt enkelt bli mer aktiv och erbjuda dramatiskt mycket bättre tjänster. Det som saknas är state-ups, offentliga sektorns motsvarighet till privata sidans start-ups som Christian Landgren brukar efterlysa.

Vi behöver också ett engagemang från privata aktörer som inser den egna nyttan med att samarbeta, använda och utveckla Predictive Movement. Det europeiska innovationssystemet är riggat för projekt med vinstsyfte, inte för att skapa allmän och gemensam nytta. En av de största utmaningarna för Predictive Movement är annars att skapa ett juridiskt, organisatoriskt och tekniskt arrangemang som garanterar oberoende och skydd mot övertagande men som ändå tillåter stor flexibilitet. Kanske ett kooperativ med offentlig medverkan, eller en stiftelse.


Vad är nästa steg för projektet och Predictive Movement?

Nästa stora steg hoppas vi blir att fler större aktörer, både privata och offentliga, kommer med i projektet, provar, bidrar och använder sig aktivt av Predictive Movement. Vi ser gärna att de bygger egna tillämpningar på det vi redan byggt med öppen källkod. Vi vill skapa en rörelse där fler är med och bidrar för att utveckla tjänster som finns latent inom Predictive Movement. Vi hoppas även att det stora och viktiga Trafikverket ska komma med fullt ut i det operativa arbetet och experimentera i de öppna digitala tvillingar vi arbetar med. Ett perfekt tillfälle att se hur en övergång från drivmedelsskatter till DDS-priser skulle kunna falla ut!

´

Som en extra krydda i Predictive Movement-tänkandet finns idéer om att bygga EU:s kamp mot amerikansk och kinesisk dominans i cybervärlden på offentliga sektorns starka ställning inom transportsektorn. Men det är en annan historia.